Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Wikis > Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004 μετονόμασε το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Περισσότερα…