Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Wikis > Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το 1985 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου συγχώνευσε το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας με εκείνο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ίδρυσε το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην εισηγητική έκθεση του ιδρυτικού Νόμου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ137/26.07. 1985) για το υπουργείο προβλεπόταν: «Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εντάσσεται το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελής Γενική Γραμματεία για να καταστεί δυνατή η άσκηση ενιαίας κοινωνικής πολιτικής υγείας, πρόνοιας και ασφάλισης». Ουσιαστικά, όμως, γινόταν διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, αφού πολλές φορές τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων αναλάμβανε υφυπουργός.

Περισσότερα…