Υπ. Υγείας & Πρόνοιας

Wikis > Υπ. Υγείας & Πρόνοιας

Η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου κατάργησε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) δημιούργησε δύο υπουργεία: το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 1995, μετά τη μεταφορά του τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας επανιδρύθηκε το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Περισσότερα…