Υπ. Υγείας & Πρόνοιας

Revision for “Υπ. Υγείας & Πρόνοιας” created on 24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:19:16

Τίτλος
Υπ. Υγείας & Πρόνοιας
Περιεχόμενο
Η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου κατάργησε το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και με το Νόμο 1266/82 «Όργανα ασκήσεως νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) δημιούργησε δύο υπουργεία: το υπουργείο Υγείας &amp; Πρόνοιας και το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985, όταν αποτέλεσε τμήμα του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας &amp; Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 1995, μετά τη μεταφορά του τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας επανιδρύθηκε το υπουργείο Υγείας &amp; Πρόνοιας. <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-ygeias-pronoias/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
24 Ιανουαρίου, 2014 @ 09:19:16 iservices