Υπ. Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας

Wikis > Υπ. Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας

Στη σύνθεση της δικτατορικής κυβέρνησης Αλ. Κορυζή εμφανίζεται το υπουργείο Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας που είχε προέλθει από τη συγχώνευση των αυτοτελών υπουργείων Υγιεινής και Εθνικής Προνοίας, όπως τα είχε διαχωρίσει η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά.

Περισσότερα…