Υπ. Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας

Wikis > Υπ. Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας

Η κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα, το 1945, συγχώνευσε το υπουργείο Υγιεινής με το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας και με τον Α.Ν. 183/45 «Περί συγχωνεύσεως Υπουργείου Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας» (ΦΕΚ 50/07.03.1945) και δημιούργησε το υπουργείο Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας.

Περισσότερα…