Υπ. Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως

Revision for “Υπ. Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως” created on 20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:44:48

Τίτλος
Υπ. Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
Περιεχόμενο
Η de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά με το Ν.Δ. 13 της 14ης.12.1922 (ΦΕΚ 269) μετονόμασε το υπουργείο Υγιεινής &amp; Προνοίας σε υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας &amp; Αντιλήψεως. Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ. /1926 «Περί καταργήσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 11/12.01.1926). Μετά την κατάλυση του δικτατορικού καθεστώτος του Θεόδ. Πάγκαλου, η de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη επανίδρυσε το υπουργείο με το Ν.Δ. /1926 «Περί επανιδρύσεως του Υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 286/28.08.1926). <a href="https://politicalpedia.eklogika.gr/yp-yg-proneias-antilip/">Περισσότερα...</a>
Απόσπασμα


OldNewDate CreatedAuthorActions
20 Ιανουαρίου, 2014 @ 14:44:48 iservices