Υπ. Υγιεινής και Προνοίας

Wikis > Υπ. Υγιεινής και Προνοίας

Το 1922 η κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη μετονόμασε το υπουργείο Περιθάλψεως σε υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας με το Νόμο 2882/1922 «Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως, μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας» (ΦΕΚ 122).

Περισσότερα…