Υπ. Υγιεινής

Wikis > Υπ. Υγιεινής

Το 1928 η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου διαχώρισε το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως και ίδρυσε το υφυπουργείο Υγιεινής με το Ν.Δ. 25/1928 «Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 174/25. 08.1928). Σε λιγότερο από ένα χρόνο το υφυπουργείο με το Νόμο 4172/1929 «Περί συστάσεως αυτοτελούς Υπουργείου Υγιεινής» (ΦΕΚ 201/16.06.1929) αναβαθμίστηκε σε υπουργείο Υγιεινής. Την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος Ι. Μεταξά επανιδρύεται το υπουργείο Υγιεινής μετά από νέο διαχωρισμό του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως. Η γερμανική κατοχή τερμάτισε τον ενεργό χρόνο του.

Περισσότερα…