Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Wikis > Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Το 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009 του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ίδρυσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέροντας (ουσιαστικά) τους τομείς της χωροταξίας και των δημοσίων έργων στο υπουργείο Μεταφορών.

Περισσότερα…