Υφ. Αγορανομίας

Υφυπουργείο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

Το υφυπουργείο Αγορανομίας λειτούργησε ως αυτοτελές υφυπουργείο για λίγες μέρες στην πρώτη κατοχική “quisling” κυβέρνηση υπό τον Γ. Τσολάκογλου. Στις επίσημες κυβερνήσεις που προηγήθηκαν και ιδιαίτερα κατά την περίοδο του δικτατορικού καθεστώτος του Ι. Μεταξά τις αρμοδιότητες του υφυπουργείου Αγορανομίας ασκούσε υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 μέχρι 13.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Αντώνιος

30.04.1941 – 05.05.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Δημήτριος

06.05.1941 – 13.05.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)