Υφ. Δημοσίας Ασφαλείας

Υφυπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας λειτούργησε ως αυτοτελές υφυπουργείο στην πρώτη κατοχική “quisling” κυβέρνηση υπό τον Γ. Τσολάκογλου. Στη δικτατορική κυβέρνηση του Ι. Μεταξά, που προηγήθηκε, τις αρμοδιότητες του υφυπουργείου, παρά τη «φήμη» που είχε αποκτήσει, ασκούσε υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 μέχρι 01.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 7 μήνες, 2 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος

30.04.1941 – 21.11.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Γεώργιος

22.11.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)