Υπ. Αεροπορίας

Υπουργείο ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η ανάπτυξη του αεροπλάνου στον στρατιωτικό και τον συγκοινωνιακό τομέα έκανε αναγκαία την ύπαρξη ιδιαίτερου υπουργείου. Έτσι, το 1929, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με το Νόμο 4451/1929 «Περί συστάσεως Υπουργείου Αεροπορίας» ίδρυσε το υπουργείο Αεροπορίας, στο οποίο περιέρχονταν
«πάσαι αι Αεροπορικαί Υπηρεσίαι των Υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Συγκοινωνίας μεθ’ άπαντος του προσωπικού, ως και του εκάστοτε αποσπωμένου, και του υλικού, και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των» και ότι «Το Υπουργείον Αεροπορίας είνε η ανωτάτη διοικούσα αρχή των αεροπορικών δυνάμεων της Χώρας, ρυθμίζον και επιβλέπον προσέτι πάσαν την αεροπορικήν βιομηχανίαν και συγκοινωνίαν της Ελλάδος».

Το νέο υπουργείο ανέλαβε, το πρώτον, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος. Κατά ένα παιχνίδι της τύχης, ο γιος του Σοφ. Βενιζέλος, ως πρωθυπουργός κι αυτός, έμελλε να είναι ο τελευταίος υπουργός Αεροπορίας και αυτός που το κατάργησε, εντάσσοντάς το ως υφυπουργείο στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 23.12.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου).
β. από 04.12.1952 μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 36
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 22 χρόνια, 3 μήνες, 24 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 68 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 35 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 10 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 42 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος

23.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΝΝΑΣ Αλέξανδρος

28.12.1929 – 21.12.1930

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΝΝΑΣ Αλέξανδρος

22.12.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Αλέξανδρος

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Ιωσήφ

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ιωάννης

06.03.1933 – 08.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ Αλέξανδρος

09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

10.03.1933 – 02.01.1934

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Παναγής

03.01.1934 – 01.03.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΧΙΝΑΣ Γεώργιος

11.07.1934 – 01.03.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΧΙΝΑΣ Γεώργιος

02.03.1935 – 18.07.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παναγιώτης

19.07.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παναγιώτης

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος

30.11.1935 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

04.08.1936 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΣΣΑΡΗΣ Μιχαήλ

05.08.1936 – 01.02.1937

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Νικόλαος

02.02.1937 – 12.02.1937

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Πέτρος

13.02.1937 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΥΖΗΣ Αλέξανδρος

30.01.1941 – 18.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αγγελος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παναγιώτης

20.04.1941 – 03.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παναγιώτης

04.05.1942 – 23.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βύρων

24.03.1943 – 06.05.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

07.05.1943 – 19.05.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πέτρος

20.05.1943 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

14.04.1944 – 25.04.1944

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

01.05.1944 – 23.05.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

27.05.1944 – 18.07.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

19.07.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Νικόλαος

23.10.1944 – 24.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ Πέτρος

25.10.1944 – 02.01.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Νικόλαος

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΗΛΟΣ Παναγιώτης

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πέτρος

08.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος

11.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Πέτρος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος

17.10.1945 – 18.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος

19.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Κωνσταντίνος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Θεόδωρος

22.11.1945 – 25.11.1945

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΑΙΟΣ Πέτρος

26.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Θεόδωρος

11.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστ.

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Θεμιστοκλής

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Δημήτριος

07.09.1947 – 06.05.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ Αντώνιος

07.05.1948 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ Εμμανουήλ

08.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

23.03.1950 – 02.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΛΑΪΔΗΣ Εμμανουήλ

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

03.04.1950 – 13.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ Σέργιος

04.12.1952 – 14.12.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ