Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004, μετονόμασε το υπουργείο Γεωργίας σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις αρμοδιότητες του νέου υπουργείο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική, η φυτική και ζωική παραγωγή και η κτηνιατρική δημόσια υγεία (υγειονομική πολιτική).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 6
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 χρόνια, 5 μήνες, 22 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 19 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 8 (7 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 8 (7 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 15 άτομα (13 άνδρες και 2 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Σάββας

 10.03.2004 – 23.09.2004

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ευάγγελος

 10.03.2004 – 23.09.2004

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αλέξανδρος

 10.03.2004 – 23.09.2004

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ευάγγελος

 24.09.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αλέξανδρος

 20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

 20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ Αικατερίνη

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μιχαήλ

 07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

 07.10.2010 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μιλένα

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης

 07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ιωάννης

 17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ιωάννης

 11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Αστέριος

 11.11.2011 – 10.02.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Ναπολέων

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΦΤΣΑΡΗΣ Αθάνασιος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μάξιμος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ