Υπ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το 2004 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], με την Απόφαση Υ 1/10.03.2004, ίδρυσε το υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ονομασία του υπουργείου προήλθε από μετονομασία του υπουργείου Αιγαίου. Το υπουργείο διατηρήθηκε όσο και η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] ενώ η επόμενη κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] το 2007 το ένωσε με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και δημιούργησε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.2004 μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 6 μήνες, 9 μέρες.
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

 10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]