Υπ. Αιγαίου

Υπουργείο ΑΙΓΑΙΟΥ

Το 1985 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με τον Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) ίδρυσε το υπουργείο Αιγαίου. Στην εισηγητική έκθεση αναφερόταν: «Για την αποτελεσματικότερη άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, ιδρύεται αυτοτελές υπουργείο Αιγαίου. Με τον τρόπο αυτό τίθεται υπό την άμεση φροντίδα της Κυβέρνησης ο εθνικός αυτός χώρος με την ιδιαίτερη σημασία του και τα ιδιαίτερα, λόγω του νησιωτικού του χαρακτήρα, προβλήματα. Το υπουργείο Αιγαίου θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για όλα τα θέματα της περιοχής».

Η δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου επικεντρώθηκε στους εξής τομείς:
α) Οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη νησιών,
β) Ακτοπλοϊκή ανάπτυξη, ενδονησιωτική σύνδεση,
γ) Κοινωνική πρόνοια,
δ) Δημιουργία τεχνολογικής και τεχνικής υποδομής,
ε) Αξιοποίηση του νησιωτικού φυσικού πλούτου,
στ) Προστασία κατοίκων σε έκτακτες περιστάσεις, θεομηνίες κ.λπ.
ζ) Ανάδειξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αιγαιακού χώρου,
η) Επίλυση τοπικών ζητημάτων.

Αν και κατά καιρούς ακούστηκαν απόψεις για κατάργησή του, με σοβαρότερες εκείνες του 1991 από την κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη, το υπουργείο διατηρήθηκε μ’ αυτή την ονομασία μέχρι το 2004 που η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] το μετονόμασε σε υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 9
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 18 χρόνια, 7 μήνες, 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 15 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 12 (11 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 12 άτομα (11 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

26.07.1985 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ [ΚΑΤΣΙΠΗΣ] Π.

05.02.1987 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγ.

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμ.

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΟΥΣΑΣ Αντώνιος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΟΥΣΑΣ Αντώνιος

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

08.08.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος

28.08.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κων.

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ Αντώνιος

08.07.1994 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ Αντώνιος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΖΩΗ Ελισάβετ

25.09.1996 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

19.02.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ