Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Το υπουργείο συγκροτήθηκε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, που μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, εκτός από τις υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ Αθανάσιος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ