Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (Π.Δ. 65/27.06.2011). Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος είχαν ήδη μεταφερθεί στο υ-πουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνονταν κυρίως οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) (πρώην Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), οι κρατικές ενισχύσεις, οι κρατικές προμήθειες, οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), οι πολιτικές για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τον ανταγωνισμό, η ναυτιλία, η νησιωτική πολιτική και η αλιεία.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 4 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (2 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (6 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Χάρης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Σωκράτης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αθανάσιος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

11.11.2011 – 06.03.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Σωκράτης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Αθανάσιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Άδωνις

11.11.2011 – 10.02.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Άννα

07.03.2012 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ιωάννης

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)