Υπ. Ανάπτυξης

Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το 1996, δέκα μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση Κων. Σημίτη κατάργησε τα υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, Εμπορίου και Τουρισμού και ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ιδρυτικό Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (01.02.1996) ήταν ολιγόλογο και ανέφερε ότι: «το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει τις αρμοδιότητες των συγχωνευομένων Υπουργείων και των υπαγομένων σ’ αυτά Γενικών Γραμματειών».

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 01.02.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 13 χρόνια, 8 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 25 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 7 (6 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 16 (14 άνδρες, 2 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 23 άτομα (20 άνδρες και 3 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

01.02.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φοίβος

01.02.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

01.02.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

25.09.1996 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

25.09.1996 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αννα

25.09.1996 – 22.06.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

19.02.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης

19.02.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

23.06.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Νκόλαος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Αλέξανδρος

13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Μιλένα

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος

24.10.2001 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμων

07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Δημήτριος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Γεώργιος

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΡΑΤΖΗΣ Αναστάσιος

16.02.2006 – 19.02.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Χρήστος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σταύρος

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ Ιωάννης

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]