Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Υπουργείο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β], που διαδέχτηκε την κυβέρνηση Κων. Σημίτη το 2004, με την Από-φαση Υ 1/10.03.2004, μετονόμασε το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 4 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 9 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πάνος

 10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γεράσιμος

 10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

 10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Σάββας

 16.02.2006 – 30.04.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Βασίλειος

 01.05.2007 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Βασίλειος

 20.09.2007 – 15.12.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ Σοφία

 20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ Φάνη

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]