Υπ. Απασχολήσεως

Υπουργείο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ(-ΗΣ)

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμ-βουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε το υπουργείο Εργασίας ως υπουργείο Απασχολήσεως. Με την ονομασία αυτή το υπουργείο λειτούργησε για περίπου τέσσερα χρόνια. Το 1977 η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] με το Νόμο 400/1976 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 203/03. 08.1976) μετονόμασε πάλι το υπουργείο σε υπουργείο Εργασίας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 4 χρόνια, 1 μήνας, 7 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 6 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Γεώργιος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαρ.

03.12.1973 – 10.01.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

11.01.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

24.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Κωνσταντίνος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]