Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο 1995 με την προσθήκη στις αρμοδιότητες του τότε υπουργείου Εσωτερικών των αρμοδιοτήτων για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ισότητα των Φύλων, που μεταφέρθηκαν από το υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, που καταργήθηκε. Όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβερ-νήσεως και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/14.09.1995) τα δύο υπουργεία συγχωνεύονται σε ένα υπερ-υπουργείο, που κατατάχθηκε πρώτο στη σειρά των υπουργείων.

Το γεγονός της συγχώνευσης ήταν αποτέλεσμα ωρίμανσης των συνθηκών για κάτι τέτοιο, αφού αρκετές φορές είχαν διατυπωθεί απόψεις για την κατάργηση του υπουργείου Προεδρίας. Το θέμα είχε μπει σε όλες τις συζητήσεις για τη διάρθρωση των υπουργείων και γινόταν, μάλιστα, λόγος για εναρμόνιση προς τα ισχύοντα στην Ε.Ε., όπου στις περισσότερες χώρες τα περί δημόσιας διοίκησης θέματα ανήκουν στις αρμοδιότητες των υπουργείων Εσωτερικών.
Με το Π.Δ. 205/19.09.2007, το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης συγχωνεύθηκε με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο υπουργείο Εσωτερικών.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 12 χρόνια, 5 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 29 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 9 (8 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 11 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 22 άτομα (21 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (β)

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

22.01.1996 – 29.08.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ Βασίλειος

30.08.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β)

25.09.1996 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ Αναστάσιος

25.09.1996 – 01.09.1997

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

02.09.1997 – 18.02.1999

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

19.02.1999 – 19.03.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Λεωνίδας

19.02.1999 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ Γεώργιος

20.03.2000 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ Κωνσταντίνος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Λεωνίδας

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

24.10.2001 – 12.02.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Λάμπρος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

24.10.2001 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος

24.10.2001 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ Νικόλαος

07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΣ Νικόλαος-Μιχαήλ

13.02.2004 – 09.04.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος

10.03.2004 – 24.08.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Απόστολος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ Αθανάσιος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Χρήστος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΛΩΓΑΪΤΗΣ Σπυρίδων

25.08.2007 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]