Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπουργείο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με την 2876/07.10.2009 απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] μετονόμασε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται:
1. Η παροχή των αναγκαίων μέσων για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών της διακαιοσύνης
2. Η εποπτεία και ρύθμιση των νομικών λειτουργημάτων και επαγγελμάτων
3. Η εποπτεία επί των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
4. Η σχεδίαση και εφαρμογή της γενικής σωφρονιστικής πολιτικής
5. Η κίνηση της διαδικασίας απονομής χάριτος
6. Η ανάπτυξη διοικητικών δράσεων πρόληψης της εγκληματικότητας
7. Η εναρμόνιση των κανόνων της εσωτερικής έννομης τάξης προς του κανόνες του διεθνούς δικαίου
8. Η καθιέρωση και η ενίσχυση κανόνων διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμών του κράτους
9. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων και σχεδίων δράσης κατά της διαφθοράς
10. Η εμπέδωση και η προαγωγή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 10 μήνες, 25 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 9 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Απόστολος

07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μιλτιάδης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Γεώργιος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μιλτιάδης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Γεώργιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ Χρίστος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Κωνσταντίνος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ