Υπ. Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Την εποχή του Εθνικού Διχασμού, το 1916, στην υπό τον Ελ. Βενιζέλο παράλληλη κυβέρνηση του κινήματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού. Η εφαρμογή της πολιτικής του Ελ. Βενιζέλου έδινε ιδιαίτερη προσοχή στον εσωτερικό αποικισμό. Γι’ αυτό δημιούργησε στο υπουργείο Δημοσίων Κτημάτων & Εσωτερικού Αποικισμού (που στην παράλληλη κυβέρνηση έπαιζε το ρόλο του υπουργείου Γεωργίας) ιδιαίτερη διεύθυνση με αρμοδιότητες:

«… την μέριμναν περί της εγκαταστάσεως ακτημόνων γεωργών και προσφύγων, τον εφοδιασμόν αυτών δια των αναγκαίων εφοδίων, την παρακολούθησιν της επιδόσεως αυτών και την ανάπτυξιν της πίστεως αυτών δια των συνεταιρισμών».

Η διεύθυνση του Εσωτερικού Αποικισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόγονος του υφυπουργείου Συνεταιρισμών, που ίδρυσε το 1939 η δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 9 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού στην πολιτική του ηγεσία.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ