Υπ. Δημοσίου Θησαυρού

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Η κυβέρνηση Νικ. Στράτου, την τελευταία ημέρα της ζωής της, δημοσίευσε το Νόμο 2761/1922 «Περί συστάσεως Υπουργείου του Θησαυρού» (ΦΕΚ 28/08.05.1922). Για τη δημιουργία του υπουργείου Δημοσίου Θησαυρού επόμενη κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη, εφαρμόζοντας το νόμο, απέσπασε από το υπουργείο Οικονομικών τις Διευθύνσεις Γενικού Λογιστηρίου και Δικαστικού, την Επιθεώρηση, τη Γενική Αποθήκη Υλικού Δημόσιας Υπηρεσίας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη σύνθεση των τεσσάρων βραχύβιων κυβερνήσεων που εμφανίζεται το υπουργείο Δημόσιου Θησαυρού μόνο στη μία το χαρτοφυλάκιό του ανέλαβε ξεχωριστός υπουργός, ενώ στις υπόλοιπες το χαρτοφυλάκιο αυτό ανελάμβανε ο υπουργός Οικονομικών. Έτσι, η κυβέρνηση Σωτ. Κροκιδά με το Ν.Δ. /1922 «Περί καταργήσεως του Υπουργείου του Θησαυρού» (ΦΕΚ 180/28.09.1922) κατήργησε το 13.11.1922 υπουργείο, το οποίο τελικά έπαψε να υπάρχει την 13.11.1922.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 13.11.1922 (κυβέρνηση Σωτ. Κροκιδά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 μήνες, 4 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ Κωνσταντίνος

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Αθανάσιος

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ