Υπ. Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Το 1862, μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη επιχείρησε το θεσμικό διαχωρισμό του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Με το Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) ίδρυσε το υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Μετά από τέσσερις περίπου μήνες το υπουργείο καταργήθηκε και ξαναενώθηκε με εκείνο των Εκκλησιαστικών.

Με τον ίδιο τίτλο εμφανίζεται υπουργείο στην παράλληλη υπό τον Ελ. Βενιζέλο κυβέρνηση του κινήματος Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη, την εποχή του Εθνικό Διχασμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.10.1862 μέχρι 07.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
Παράλληλες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 μήνες, 27 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 9 μήνες.
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ Γεώργιος

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ