Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά με το Π.Δ. 85/21.06.2012 από μετονομασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από υπηρεσίες που αποσπάστηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών (Γενικές Γραμματείες Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής Προ-στασίας) και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Λιμενικό Σώμα).

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται η εσωτερική ασφάλεια, η καταπολέμηση του εγκλήματος, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η ασφάλεια των συνόρων και η διαχείριση της μη νόμιμης μετανάστευσης. Στο υπουργείο υπάγονται η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 21.06.2012 (μέχρι σήμερα (31.08.2112) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 μήνες, 11 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ Νικόλαος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ