Υπ. Εφοδιασμού

Υπουργείο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Μετά την απελευθέρωση η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α], με τον Α.Ν. 27/1944 «Περί μετονομασίας του υπουργείου Επισιτισμού εις Υπουργείον Εφοδιασμού κ.λπ.» (ΦΕΚ 28/24.11.1944) ίδρυσε (σχεδόν) το υπουργείο Εφοδιασμού, στο οποίο πρώτος υπουργός διορίστηκε ο Αλ. Σβώλος, προερχόμενος από το ΕΑΜ. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1948, που έδωσε τη θέση του στο υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 13
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 6 μήνες, 9 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 32 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 18 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 25 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Αλέξανδρος

23.10.1944 – 03.11.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

04.11.1944 – 10.11.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ Θεμιστοκλής

11.11.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος

03.01.1945 – 07.01.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος (β)

08.01.1945 – 04.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Δημήτριος

08.04.1945 – 10.04.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

11.04.1945 – 15.04.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

16.04.1945 – 01.06.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΝΤΟΣ Ιερώνυμος

05.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

11.08.1945 – 01.09.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΝΤΟΣ Ιερώνυμος

11.08.1945 – 01.09.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

04.09.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ Επαμεινώνδας

12.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος

22.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος

26.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Γεράσιμος

11.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΗΡ.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Πάνος

13.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

04.04.1946 – 12.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ Μιχαήλ

13.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΑΣ Παναγιώτης

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΑΣ Παναγιώτης

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΕΛΜΗΣ Δημήτριος

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ