Υπ. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Υπουργείο ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Διάταγμα «Περί μετονομασίας του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 140/29.04.1926) ίδρυσε το υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας.
Το Διάταγμα προέβλεπε ότι στο υπουργείο εκτός από το γραφεία του Υπουργού και του Εκπαιδευτικού Συμβούλου, περιλαμβάνονταν και τα τμήματα: 1) Θρησκευμάτων, 2) Αρχαιολογίας, 3) Γραμμάτων και Τεχνών, 4) Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, 5) Μέσης Εκπαιδεύσεως, 6) Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, 7) Αρχιτεκτονικού, 8) Σχολικής Υγιεινής, 9) Σωματικής Αγωγής, 10) Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων, 11) Προσωπικού, 12) Διεκπεραιώσεως και Αρχείων. Με τον ίδιο τίτλο εμφανίζεται υπουργείο και στις τρεις κατοχικές κυβερνήσεις (Γ. Τσολακογλου, Κων. Λογοθετόπουλου, Ι. Ράλλη).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 25.04.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου) μέχρι 29.11.1935 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Κονδύλη).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 16
Παράλληλες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 9 χρόνια, 7 μήνες, 5 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 5 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 23 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 17 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 17 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ Δημήτριος

25.04.1926 – 17.06.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Γεώργιος

18.06.1926 – 18.07.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΩΠ Γεώργιος

19.07.1926 – 25.08.1926

Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Αλέξανδρος

26.08.1926 – 15.09.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΔΑΧΟΣ Γεώργιος

16.09.1926 – 03.12.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Αθανάσιος

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεόδουλος

17.08.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεόδουλος

08.02.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ Κωνσταντίνος

16.12.1929 – 31.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

02.01.1930 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Περικλής

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Περικλής

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος (β)

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

16.01.1933 – 17.01.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Αλέξανδρος

18.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ Αλέξανδρος

06.03.1933 – 09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

10.03.1933 – 12.03.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ Θεόδωρος

13.03.1933 – 19.11.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

20.11.1933 – 17.02.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ Δημήτριος (β)

18.02.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ Θεόδωρος

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

30.04.1941 – 26.11.1941

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Σωτήριος

27.11.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

07.04.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)