Υπ. Εκκλησιαστικών

Υπουργείο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Με το Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) η κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη ίδρυσε το υπουργείο Εκκλησιαστικών μετά τον διαχωρισμό του υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Μετά από τέσσερις περίπου μήνες το υπουργείο καταργήθηκε και ξαναενώθηκε με εκείνο της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.10.1862 μέχρι 07.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 μήνες, 27 μέρες.
ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση υπουργού.
Συνολικά απασχολήθηκε 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

11.10.1862 – 07.02.1863

Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ