Υπ. Εξωτερικών

Υπουργείο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μετά την έξωση του βασιλιά Όθωνα των Βίττελσμπαχ, το 1862, η κυβέρνηση των Δημ. Βούλγαρη – Κων. Κανάρη – Μπεν. Ρούφου με το Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) μετονομάζει το «Υπουργείο επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών» σε «Υπουργείο επί των Εξωτερικών». Τον τίτλο αυτό διατηρεί το υπουργείο μέχρι σήμερα.

Υπουργείο Εξωτερικών περιλαμβάνεται στις συνθέσεις πέντε παράλληλων κυβερνήσεων: της κυβέρνησης του κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη, των δύο κυβερνήσεων Π.Ε.Ε.Α. και των δύο κυβερνήσεων Δ.Σ.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.10.1862 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 15.03.1872 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη).
β. από 08.07.1872 (κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη) μέχρι 05.07.1881 (κυβέρνηση Αλ. Κουμουνδούρου).
γ. από 03.03.1882 (κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη) μέχρι 03.01.1926 (κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου.
δ. από 19.07.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Αθ. Ευταξία) μέχρι σήμερα [30.06.2012] (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση κινήματος «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη).
β. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.).
γ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.).

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 181
Παράλληλες κυβερνήσεις: 5
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 148 χρόνια, 4 μήνες, 17 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 11 μήνες.

ΠΡΟΣΩΠΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 343 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 116 (115 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 17 (15 άνδρες, 2 γυναίκες)
Υφυπουργοί: 52 (50 άνδρες, 2 γυναίκες)
Μόνιμοι Υφυπουργοί: 9 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 169 άτομα (164 άνδρες και 5 γυναίκες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (όλα άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ 11.10.1862 – 07.02.1863 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος 08.02.1863 – 12.02.1863 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Δημήτριος 13.02.1863 – 26.03.1863 Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος 27.03.1863 – 28.04.1863 Διομ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 29.04.1863 – 20.06.1863 Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος 21.06.1863 – 24.10.1863 Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος 25.10.1863 – 04.03.1864 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 05.03.1864 – 15.04.1864 Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Παύλος 16.04.1864 – 11.05.1864 Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΒΗΣ Ζαφείριος-Ζηνόβιος 12.05.1864 – 25.07.1864 Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 26.07.1864 – 27.11.1864 Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Δημήτριος 28.11.1864 – 01.03.1865 Κων. ΚΑΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Δημήτριος 02.03.1865 – 19.10.1865 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΡΑΪΛΑΣ-ΑΡΜΕΝΗΣ Πέτρος 20.03.1865 – 19.10.1865 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 20.10.1865 – 02.11.1865 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 03.11.1865 – 05.11.1865 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος 06.11.1865 – 12.11.1865 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 13.11.1865 – 27.11.1865 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 28.11.1865 – 25.01.1866 Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Σπυρίδων 26.01.1866 – 08.06.1866 Μπεν. ΡΟΥΦΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 09.06.1866 – 17.12.1866 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 18.12.1866 – 19.12.1867 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ Αριστείδης 20.12.1867 – 24.01.1868 Αρ. ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος 25.01.1868 – 24.01.1869 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 25.01.1869 – 26.12.1869 Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Σπυρίδων 27.12.1869 – 08.07.1870 Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 09.07.1870 – 02.12.1870 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 03.12.1870 – 27.10.1871 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Θρασύβουλος 28.10.1871 – 24.12.1871 Θρ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δημήτριος 25.12.1871 – 15.03.1872 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 08.07.1872 – 28.07.1872 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης 29.07.1872 – 23.10.1872 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 24.10.1872 – 08.02.1874 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 09.02.1874 – 26.04.1875 Δημ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 27.04.1875 – 14.10.1875 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β) 15.10.1875 – 25.11.1876 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 26.11.1876 – 30.11.1876 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β) 01.12.1876 – 25.02.1877 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Επαμεινώνδας 26.02.1877 – 18.05.1877 Επ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος 19.05.1877 – 25.05.1877 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 26.05.1877 – 03.09.1877 Κων. ΚΑΝΑΡΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 04.09.1877 – 10.01.1878 Ακέφαλη κυβέρνηση
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής 28.11.1977 – 09.05.1978 Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 11.01.1878 – 20.10.1878 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 21.10.1878 – 25.10.1878 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 26.10.1878 – 09.03.1880 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 10.03.1880 – 12.10.1880 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Αλέξανδρος 13.10.1880 – 05.07.1881 Αλ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Χαρίλαος 03.03.1882 – 28.03.1883 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β) 29.03.1883 – 18.04.1885 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 19.04.1885 – 29.04.1886 Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Επαμεινώνδας 30.04.1886 – 08.05.1886 Δημ. ΒΑΛΒΗ (εξωκ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Στέφανος 09.05.1886 – 23.10.1890 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Λεωνίδας 24.10.1890 – 17.02.1892 Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γεώργιος 18.02.1892 – 23.02.1892 Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 24.02.1892 – 09.06.1892 Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Στέφανος 10.06.1892 – 02.05.1893 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ Αλέξανδρος (β) 03.05.1893 – 29.10.1893 Σωτ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Διονύσιος 30.10.1893 – 11.01.1895 Χαρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 12.01.1895 – 30.05.1895 Νικ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ Αλέξανδρος 31.05.1895 – 17.08.1895 Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Στέφανος 18.04.1897 – 20.09.1897 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 21.09.1897 – 29.10.1898 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 30.01.1898 – 01.04.1899 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Αθως 02.04.1899 – 11.11.1901 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 12.11.1901 – 23.11.1902 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ Αλέξανδρος 24.11.1902 – 13.06.1903 Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος 14.06.1903 – 27.06.1903 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 28.06.1903 – 05.12.1903 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Αθως 06.12.1903 – 15.12.1904 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ Αλέξανδρος 16.12.1904 – 08.06.1905 Θεόδ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ Αλέξανδρος 09.06.1905 – 11.06.1905 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 12.06.1905 – 07.12.1905 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΖΕΣ Αλέξανδρος 08.12.1905 – 20.06.1908 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος 21.06.1908 – 06.07.1909 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χρηστάκης-Γεώργιος 07.07.1909 – 14.08.1909 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κυριακούλης 15.08.1909 – 17.01.1910 Κυρ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δημήτριος (β) 18.01.1910 – 05.10.1910 Στέφ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 06.10.1910 – 17.10.1910 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ιωάννης 18.10.1910 – 28.04.1912 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 29.04.1912 – 30.04.1912 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Λάμπρος 01.05.1912 – 17.08.1913 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΣ Δημήτριος 18.08.1913 – 21.12.1913 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΕΪΤ Γεώργιος 22.12.1913 – 29.08.1914 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 30.08.1914 – 24.02.1915 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χρηστάκης-Γεώργιος 25.02.1915 – 02.07.1915 Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος 03.07.1915 – 09.08.1915 Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 10.08.1915 – 23.09.1915 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 24.09.1915 – 24.10.1915 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ Στέφανος 25.10.1915 – 08.06.1916 Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 09.06.1916 – 02.09.1916 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Αλέξανδρος 03.09.1916 – 26.09.1916 Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Νικόλαος 14.09.1916 – 13.06.1917 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Ευγένιος 27.09.1916 – 20.04.1917 Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Αλέξανδρος 21.04.1917 – 13.06.1917 Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Νικόλαος 14.06.1917 – 12.12.1918 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ Αλέξανδρος 13.12.1918 – 20.11.1919 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ελευθέριος 15.12.1918 – 24.10.1920 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ Μιλτιάδης 25.10.1920 – 03.11.1920 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Δημήτριος 04.11.1920 – 23.01.1921 Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (β) 24.01.1921 – 25.03.1921 Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος 26.03.1921 – 01.03.1922 Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος 02.03.1922 – 02.05.1922 Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Νικόλαος 03.05.1922 – 08.05.1922 Νικ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Γεώργιος 09.05.1922 – 27.08.1922 Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (β) 28.08.1922 – 15.09.1922 Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 16.09.1922 Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος 17.09.1922 – 02.10.1922 Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Νικόλαος 03.10.1922 – 13.11.1922 Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 14.11.1922 – 27.11.1922 Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος 28.11.1922 – 04.11.1923 Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ Στυλιανός 05.11.1923 – 10.01.1924 Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος 11.01.1924 – 05.02.1924 Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Γεώργιος 06.02.1924 – 11.03.1924 Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος 12.03.1924 – 30.03.1924 Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος 31.03.1924 – 15.06.1924 Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 18.04.1924 – 24.07.1924 Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Παναγιώτης 16.06.1924 – 17.04.1924 Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος 25.07.1924 – 06.10.1924 Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΣ  Γεώργιος 07.10.1924 – 18.01.1925 Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 19.01.1925 – 25.06.1925 Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Αλέξανδρος 26.06.1925 – 30.06.1925 Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος 01.07.1925 – 06.08.1925 Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Αλέξανδρος 07.08.1925 – 03.01.1926 Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ