Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2007 από την κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β] με τη συγχώνευση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και εκείνου του Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 20.09.2007 μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος

 20.09.2007 – 12.09.2008

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αναστάσιος

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης

 07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]