Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το 1936 το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά ίδρυσε το υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην ουσία μετονόμασε το υφυπουργείο Ναυτικών σε υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Α.Ν. 1/1936 «Περί μετονομασίας του Υφυπουργείου Ναυτικών εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 328/05.08.1936) ανέφερε: «Το παρά τω Υπουργείω των Ναυτικών ήδη υφιστάμενον Υφυπουργείον μετονομάζεται εις Υφυπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας».
Έτσι, το ελληνικό εφοπλιστικό κίνημα αποκτούσε και πολιτική στέγη.

Το 1944 η κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού, που είχε έδρα στο Κάιρο λόγω της γερμανικής κατοχής, με τον Α.Ν. 3268/1944 «Περί μεταβολής του Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εις Υπουργείον» (ΦΕΚ 20/07. 06.1944) προήγαγε το υφυπουργείο σε υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Στις αρχές του 1945, επειδή ο πρωθυπουργός Νικ. Πλαστήρας είχε αναλάβει ο ίδιος το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, κρίθηκε αναγκαίος ο διορισμός υπηρεσιακού υφυπουργού, πράγμα που έγινε με το Διάταγμα 16/1945 «Περί αρμοδιότητος Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 45/28.02.1945). Ένα περίπου μήνα αργότερα με τον Α.Ν. 204/1945 «Περί συστάσεως θέσεως Υφυπουργού παρά τω Υπουργείω Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 63/20.03.1945) δημιουργήθηκε θέση πολιτικού υφυπουργού στο υπουργείο.

Από την ίδρυση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας πολλές φορές ακούστηκαν φωνές για κατάργησή του και συγχώνευση των υπηρεσιών του με τα συναφή υπουργεία. Οι αντιδράσεις, όμως, κυρίως εφοπλιστικών κύκλων που θεωρούσαν θέμα γοήτρου την ύπαρξη του υπουργείου, την απέτρεψαν.
Το 1971 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου κατάργησε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να δημιουργήσει το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Το 1973, με το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09. 1973) καταργήθηκε το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και επανιδρύθηκε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συναντάμε και στις τρεις παράλληλες κατοχικές κυβερνήσεις (Γ.Τσολάκογλου, Κων. Λογοθετόπουλου, Ι. Ράλλη).

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 04.08.1936 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 16.06.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
β. από 14.04.1944 μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου στο εξωτερικό).
γ. από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
δ. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 08.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 67
Παράλληλες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 67 χρόνια, 11 μήνες, 12 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 5 μήνες, 10 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 94 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 59 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 6 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 66 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 4 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 4 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΔΙΑΔΗΣ Δευκαλίων

04.08.1936 – 11.12.1938

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΙΦΟΣ Αμβρόσιος

12.12.1938 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΙΦΟΣ Αμβρόσιος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σταύρος

20.04.1941 – 05.05.1941

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος

06.05.1941 – 03.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιάσων

08.05.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

09.03.1942 – 16.06.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ Σωτήριος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ Αναστάσιος

07.04.1943 – 11.04.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Αγησίλαος

12.04.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ιωάννης

14.04.1944 – 25.04.1944

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

08.06.1944 – 01.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

12.10.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

18.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ Νικόλαος

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος

03.01.1945 – 20.03.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ Γεώργιος

21.03.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ Σπυρίδων

08.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ Σπυρίδων

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ Σπυρίδων

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κωνσταντίνος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Ιωάννης

26.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Νικόλαος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Νικόλαος

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ Νικόλαος

27.01.1947 – 16.02.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

17.02.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΖΑΝΗΣ Θεόδωρος

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γρηγόριος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

20.01.1949 – 26.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

27.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΜΗΛΟΣ Παναγιώτης

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

23.03.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΖΑΝΗΣ Θεόδωρος

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

21.08.1950 – 03.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΖΑΝΗΣ Θεόδωρος

04.09.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΑΣ Παναγιώτης

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Ναπολέων

03.11.1950 – 31.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΑΣ Ευστάθιος

01.02.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΡΑΣΑΔΑΚΙΣ Νικόλαος

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΦΟΣ Δημήτριος

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

19.11.1952 – 22.12.1953

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ

23.12.1953 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

11.04.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ Στυλιανός

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΦΟΣ Δημήτριος

05.03.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΦΟΣ Δημήτριος

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ Στυλιανός

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ Ευάγγελος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ανδρέας

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Πολυχρόνης

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ Αθανάσιος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΙΡΗΣ Σταύρος

19.02.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

16.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ Αναστάσιος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Γεώργιος

17.09.1965 – 20.09.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Ισίδωρος

21.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΡΗΣ Ανδρέας

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

22.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

13.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ Ιωάννης

20.06.1968 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΛΤΖΟΣ Αλ.-Κων.

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΝΑΙΟΣ Ιωάννης

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ Αλέξανδρος

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ Ιωάννης

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΤΑΣ Στάθης

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Γεράσιμος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ευστάθιος

26.07.1985 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγ.

23.09.1987 – 17.11.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος

18.11.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Βασίλειος

18.11.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ Αντώνιος

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ Νικόλαος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ Νικόλαος

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

11.04.1990 – 30.09.1990

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

24.05.1990 – 30.09.1990

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριστοτέλης

01.10.1990 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ Αλ.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος

13.10.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ Σταύρος

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Χρήστος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος

24.10.2001 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος

07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]