Υπ. Εμπορίου

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου ίδρυσε το υπουργείο Εμπορίου. Αναφορά σε θέματα Εμπορίου γινόταν και στα περί υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας και αργότερα στα περί υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως είχε μετονομαστεί το προηγούμενο υπουργείο. Ο ιδρυτικός Α.Ν. του υπουργείου Εμπορίου προέβλεπε: «Εις το δια του παρόντος συνιστώμενον Υπουργείον Εμπορίου υπάγονται:

α’. πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, πλην των εις την επομένην παράγραφον αναφερομένων, καταργουμένου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ως αυτοτελούς Υπουργείου, ως και

β’. πάσαι αι αρμοδιότητες αι μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ασκούμεναι υπό του Υ-πουργείου Εφοδιασμού και Διανομών, καταργουμένου του Υπουργείου Εφοδιασμού και Διανομών ως αυτοτελούς Υπουργείου».

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου κατάργησε το υπουργείο Εμπορίου και μετέφερε τις αρμοδιότητές του σε υφυπουργό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μέχρι τότε δεν είχαν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των υπηρεσιών του.

Το 1973, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη επανίδρυσε το υπουργείο Εμπορίου. Από το 1991 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη) το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εμπορίου και εκείνο του υπουργείου Βιομηχανίας τα αναλάμβανε το ίδιο πρόσωπο. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της άποψης, που συχνά διατυπωνόταν, ότι πρέπει να σταματήσει ο έλεγχος του κράτους στις συναλλαγές και να αφεθούν οι νόμοι της αγοράς να ρυθμίσουν την κατάσταση. Τελευταίος υπουργός που ανέλαβε, ταυτόχρονα, τα δύο χαρτοφυλάκια ήταν ο Κων. Σημίτης (μέχρι το 1995), ως υπουργός της κυβέρνησης Ανδρ. Παπανδρέου.

Το 1996, η κυβέρνηση Κων. Σημίτη συγχώνευσε το υπουργεία Βιομηχανίας και Εμπορίου μαζί με το υπουργείο Τουρισμού στο υπουργείο Ανάπτυξης.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου).
β. από 08.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 36
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 42 χρόνια, 9 μήνες, 10 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 104 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 46 (45 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 2 (1 άνδρας, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 33 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 76 άτομα (75 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

28.01.1951 – 31.01.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

01.02.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γεράσιμος

09.08.1951 – 29.09.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Σάββας

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Πολυχρόνης

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Θάνος

19.11.1952 – 04.09.1953

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

19.11.1952 – 04.09.1953

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

05.09.1953 – 14.12.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΚΑΣ Λέων

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

29.02.1956 – 27.02.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΤΗΣ Νικόλαος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ Λεωνίδας

28.02.1958 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

05.03.1958 – 08.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΛΙΩΤΗΣ Κάρολος

09.05.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΡΤΙΛΗΣ Λεωνίδας

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Αθανάσιος

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

22.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ Παναγιώτης

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Πάνος

19.06.1963 – 21.06.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

19.06.1963 – 20.07.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Αθανάσιος

25.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

30.07.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Αθανάσιος

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Σάββας

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Πέτρος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ Δημήτριος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΛΑΣ Γεώργιος

19.02.1964 – 05.01.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Νικόλαος

19.02.1964 – 05.01.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

06.01.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ Αλέξανδρος

06.01.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ Αλέξανδρος

16.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΛΑΣ Γεώργιος

17.09.1965 – 04.10.1965

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΘΡΗΣ Εμμανουήλ

05.10.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ Κλέων

05.10.1965 – 09.11.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΩΡΑΣ Ανέστης

10.11.1966 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Επαμεινώνδας

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

26.01.1967 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)