Υπ. Εμπορίου

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ Ιπποκράτης

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ Αριστομένης

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

22.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ Γεώργιος

26.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

13.12.1967 – 19.06.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ Γεώργιος

13.12.1967 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΕΛΛΟΣ Επαμεινώνδας

20.06.1968 – 28.06.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΠΠΑΣ Σπυρίδων

29.06.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Απόστολος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ Σπυρίδων

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ Παναγιώτης

25.11.1973 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (β)

11.01.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωστής

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΣΤΗΣ Κωνσταντίνος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Ιωάννης

21.11.1974 – 21 02.1975

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (β)

21.11.1974 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

22.02.1975 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (β)

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ιωάννης

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ Σταύρος

10.05.1980

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ Σταύρος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Αριστείδης

11.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ιωάννης

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος

05.07.1982 – 07.02.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Θεόδωρος (β)

05.07.1982 – 16.01.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ Ανδρέας

17.01.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Βασίλειος

08.02.1984 – 20.09.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

21.09.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

05.06.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Γεώργιος

25.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΥ Χρήστος

25.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Βασίλειος

31.10.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Παν.

05.02.1987 – 26.11.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (β)

05.02.1987 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

27.11.1987 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

22.06.1988 – 13.01.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γιάννος

17.03.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ Θεόδ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΑΜΑΛΕΤΣΟΣ Θεόδωρος

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΞΑΡΧΑΣ Αθανάσιος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Σωτήριος (β)

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

08.08.1991 – 06.08.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ Βασίλειος

26.11.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Ιωάννης

07.08.1992 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Μιχαήλ-Γεώργιος

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Κωνσταντίνος

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ Αλέξανδρος

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

08.07.1994 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

22.01.1996 – 31.01.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχαήλ

22.01.1996 – 31.01.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ