Υπ. Ενέργειας

Υπουργείο ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ. 175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) ίδρυσε ξεχωριστό υπουργείο Ενέργειας, λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που είχε ξεσπάσει τότε.
Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1974 οπότε και ενώθηκε με το υπουργείο Βιομηχανίας για να αποτελέσουν το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 08.10.1973 μέχρι 24.11.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη).
β. από 15.02.1974 μέχρι 01.06.1941 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου).
γ. από 26.07.1974 μέχρι 20.11.1974 (de facto κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 10 μήνες, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 5 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 5 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ Νικόλαος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ηλίας

15.02.1974 – 23.07.1974

Αδ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χαράλαμπος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αθανάσιος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (De facto)