Υπ. Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ

Υπουργείο ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Υπουργούς Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ βρίσκουμε μόνο στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] (2009 – 2011). Πρόκειται για τη συνένωση των αρμοδιοτήτων του υπουργού Επικρατείας με εκείνες του υπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ, ενώ παράλληλα υπήρχε και υπουργός Επικρατείας στην ίδια κυβέρνηση.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 μέχρι 10.11.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 1 μήνας, 4 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Χάρης

 07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Γεώργιος

 07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΛΚΑΣ Άγγελος

 17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]