Υπ. Επικρατείας

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Μίκης

11.04.1990 – 30.04.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

24.05.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

08.08.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθ.

08.08.1991 – 20.02.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΤΥΠΟΥ] ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

07.08.1992 – 10.05.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ Αντώνιος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κωνσταντίνος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ Στέφανος

24.10.2001 – 17.06.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ Αλέξανδρος

18.06.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

20.09.2007 – 23.10.2008

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Ευάγγελος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ Ηλίας

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΨΗΣ Παντελής

02.12.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ Αντώνιος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Συμεών (Σίμος)

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ