Υπ. Επισιτισμού & Αυτάρκειας

Υπουργείο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

Η κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου με το Ν.Δ. της 11ης Φεβρουαρίου 1917 ίδρυσε το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας. Μετά επτά περίπου χρόνια το υπουργείο καταργήθηκε από την de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά με το Ν.Δ. της 11ης/13ης Ιουνίου 1923 που μπήκε σε ισχύ με το Β.Δ. της 22ας Ιουνίου/7ης Ιουλίου 1923.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 11.02.1917 (κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου) μέχρι 10.01.1924 (de facto κυβέρνηση Στυλ. Γονατά).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 13
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 6 χρόνια, 11 μήνες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 18 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 13 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 13 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Επαμεινώνδας

11.02.1917 – 20.04.1917

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

21.04.1917 – 13.06.1917

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Λεωνίδας

14.06.1917 – 17.01.1918

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ Μιλτιάδης

18.01.1918 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Παναγής

22.01.1918 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (β)

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πέτρος

24.01.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πέτρος

26.03.1921 – 28.01.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ Χαράλαμπος

29.01.1922 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Πέτρος

02.03.1922 – 26.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΗΣ Σπυρίδων

27.03.1922 – 02.05.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ιωάννης

03.05.1922 – 08.05.1922

Νικ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος

09.05.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ Γεώργιος

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

14.11.1922 – 01.03.1923

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανδρέας

02.03.1923 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)