Υπ. Έρευνας & Τεχνολογίας

Υπουργείο ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) ίδρυσε το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας. Το υπουργείο διατηρήθηκε μέχρι το 1985 οπότε ενώθηκε με το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και δημιουργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 05.07.1982 μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 21 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 2 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος (α)

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Απόστολος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ