Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το 1995 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου μετέφερε τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας και με το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/14.09.1995). Το Π.Δ. όριζε ότι:
«… η υπαγόμενη στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Εργασίας και αποτελεί εφεξής Γενική Γραμματεία που υπάγεται στο Υπουργείο αυτό». Έτσι, δημιουργήθηκε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που στην αρχή, με δόση υπερβολής, θεωρήθηκε υπερ-υπουργείο.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 4
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 χρόνια, 5 μήνες, 25 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 16 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 5 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 8 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 13 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Στέφανος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

15.09.1995 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μιλτιάδης

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χρήστος

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

25.09.1996 – 29.10.1998

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Φοίβος

30.10.1998 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Αναστάσιος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χρήστος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ροβέρτος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ Ελευθέριος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ