Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] μετονόμασε το υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 11 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπηρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 4 (3 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (5 άνδρες και 2 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ανδρέας

07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος

07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Λούκα

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλης

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑ Άννα

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ιωάννης

11.11.2011 – 09.02.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνιος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)