Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, αφού για μικρό χρονικό διάστημα (20.09.2007 – 06.10.2009) είχε επανέλθει στην αρχική του ονομασία (υπουργείο Εσωτερικών), μετονομάστηκε σε υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την 2876/2012 απόφαση του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β]. Με την νέα ονομασία η κυβέρνηση έδειχνε την πρόθεσή της να εφαρμόσει στη δημόσια διοίκηση τη νέα τεχνολογία. Εφαρμόζοντας δε την αποκέντρωση ο ένας υφυπουργός είχε έδρα στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 1 χρόνος, 8 μήνες, 10 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 3 τοποθετήσεις στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 2 (1 άνδρας, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (2 άνδρες και 1 γυναίκα).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ Γεώργιος

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΚΡΗ Θεοδώρα

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]