Υπ. Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Το καλοκαίρι του 1985, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.07.1985) συγχώνευσε το υπουργείο Εσωτερικών με το υπουργείο Δημόσιας Τάξης σ’ ένα υπουργείο, εκείνο των Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης. Η κίνηση αυτή εντάχθηκε στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, που είχε αρχίσει με την ενοποίηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων. Έτσι, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης γινόταν Γενική Γραμματεία του νέου υπουργείου.

Το εγχείρημα δεν μακροημέρευσε γιατί στην ουσία επρόκειτο για τη συνένωση δύο υπουργείων χωρίς να υπάρξουν δομικές αλλαγές. Έτσι, ενώ μειώθηκε κατά έναν ο αριθμός των υπουργών, αυξήθηκε παράλληλα αυξήθηκε, ισόποσα, ο αριθμός των αναπληρωτών υπουργών για να ασκήσει τα καθήκοντα του άλλοτε υπουργού Δημόσιας Τάξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 26.07.1985 μέχρι 24.04.1986 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 8 μήνες, 29 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγινε 1 τοποθέτηση πολιτικής ηγεσίας.
Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 1 (άνδρας)
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (όλοι άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΝ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χάρης

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ