Υπ. Εσωτερικών

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΒΙΝΗΣ Θεόδωρος

29.01.1946 – 14.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

15.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ιωάννης

18.04.1946 – 13.05.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

14.05.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΟΖΗΣ Ιωάννης

04.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Απόστολος

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

27.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

07.09.1947 – 17.11.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης

23.12.1947 – 30.01.1949

1η Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

18.11.1948 – 19.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

20.01.1949 – 13.04.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ Βασίλειος

31.01.1949 – 29.08.1949

2η Δ.Σ.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

14.04.1949 – 29.06.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

06.01.1950 – 22.03.1950

Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Παυσανίας

23.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

15.04.1950 – 04.07.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

05.07.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΔΗΣ Γεώργιος

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

03.11.1950 – 29.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

30.07.1951 – 29.09.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γ.

30.09.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

27.10.1951 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

11.10.1952 – 18.11.1952

Δ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Απόστολος

11.10.1952 – 18.11.1952

Δ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ Παυσανίας

19.11.1952 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ Ιωάννης

11.04.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΡΑΧΝΟΣ Βασίλειος

16.04.1954 – 14.12.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ιωάννης

06.10.1955 – 10.01.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος

15.10.1955 – 10.01.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

11.01.1956 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Στυλιανός

11.01.1956 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

05.03.1958 – 21.03.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Στυλιανός

05.03.1958 – 16.05.1958

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

22.03.1958 – 16.05.1958

Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ευάγγελος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

22.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτριος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χαρ.

22.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Στυλιανός

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(α)

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.(α)

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

31.12.1963 – 05.01.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ Γεώργιος

31.12.1963 – 18.02.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος

06.01.1964 – 18.02.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

19.02.1964 – 05.01.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ Νικόλαος

19.02.1964 – 15.10.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Πολυχρόνης

16.10.1964 – 12.11.1964

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

06.01.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης

16.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Φωκίων

17.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

22.12.1966 – 02.04.1967

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Σπυρίδων

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στυλιανός

21.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στυλιανός

13.12.1967 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Αδ.

26.08.1971 – 09.05.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΦΕΣΣΙΟΣ Νικόλαος

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΚΑΡΥΔΑΣ Κωνσταντίνος

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΜΠΡΑΒΟΣ Κωνσταντίνος

26.08.1971 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομήδης

26.08.1971 – 13.01.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΛΑΔΑΣ Ιωάννης

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ Νικόλαος

26.08.1971 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Γεώργιος

26.08.1971 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ Πέτρος

14.01.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΚΑΣ Ορέστης

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΛΕΚΚΑΣ Αντώνιος

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Στυλιανός

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΜΙΧΑΛΟΣ Χρήστος

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ Στυλιανός

10.05.1973 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Στυλιανός

11.05.1973 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΜΠΡΑΒΟΣ Κωνσταντίνος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αλ. (α)

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΣΑΡΑΝΤΗΣ Θεόδωρος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΜΙΧΑΛΟΣ Χρήστος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΦΑΚΙΟΛΑΚΗΣ Παύλος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αλ.

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Στυλιανός

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠ.[ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ] ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Πρόδρομος

25.11.1973 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΡΜΑΚΛΗΣ Αθανάσιος

25.11.1973 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΠΑΣ Βασίλειος

03.12.1973 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΤΣΑΣ Παντελής

15.02.1974 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

24.07.1974 – 25.07.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κίμων

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωστής

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ Δημήτριος

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ Ιπποκράτης

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Αθανάσιος

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

21.10.1977 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Γεώργιος

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

10.05.1980 – 16.09.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος (α)

17.09.1981 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Γεώργιος

21.10.1981 – 16.01.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Στάθης

29.10.1981 – 30.08.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Μιλτιάδης

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

17.01.1984 – 21.05.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Ηλίας

17.01.1984 – 20.09.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

22.05.1984 – 20.06.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

21.06.1984 – 08.05.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Δημήτριος

21.09.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

09.05.1985 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Μένιος

25.04.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ Αθανάσιος

25.04.1986 – 04.02.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ Αναστάσιος

25.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Εμμ.

05.02.1987 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ Κοσμάς

05.02.1987 – 21.08.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος

05.02.1987 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

23.09.1987 – 01.06.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ Γεώργιος

23.09.1987 – 21.06.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Ιωάννης

22.06.1988 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμων

22.06.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

02.06.1989 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (β)

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ Βασίλειος

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Θεόδωρος

23.11.1989 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Σωτήριος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ Νικόλαος

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΕΙΤΟΣ Νικόλαος

08.08.1991 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης

03.12.1992 – 13.09.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ Αγγελος

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ιώαννης (β)

14.09.1993 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. (β)

13.10.1993 – 07.07.1994

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Κων.

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. (β)

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμων

08.07.1994 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ Αθανάσιος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΗΣ Χρήστος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠ. [ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ] ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ Παναγιώτης

20.09.2007 – 06.01.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. [ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ] ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Χρήστος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [Μ. Μ. Ε.] ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ Κωνσταντίνος

07.01.2009 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρις

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Αναστάσιος

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΝΜΑΤΑ Φώφη

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρις

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αντώνιος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ευριπίδης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ