Υπ. Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση Κων. Σημίτη, το 2000, συγχώνευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με το υπουργείο Οικονομικών και δημιούργησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. Η συγχώνευση αυτή ήρθε νομοτελειακά αφού και στην προηγούμενη κυβέρνηση Κων. Σημίτη (25.09.1996 – 12.04.2000) και στα δύο αυτοτελή υπουργεία προΐστατο το ίδιο πρόσωπο.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 13.04.2000 μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 1
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 10 μήνες, 27 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 7 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 2 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 5 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ιωάννης (Γιάννος)

 13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΧΤΑΣ Χρήστος

 13.04.2000 – 25.01.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

 13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΥΣ Γεώργιος

 13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Απόστολος

 13.04.2000 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Νκόλαος

 24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος

 07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ