Υπ. Εθνικής Οικονομίας

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το 1911, η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου με το Νόμο 3798/1911 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΨΚΔ’ (υπ’ αριθ. 3724)» μετονόμασε το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του. Ο πρώτος υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίστηκε την 31.05.1912.

Το 1926, η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου με το Ν.Δ. «Περί καταργήσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως» (ΦΕΚ 11/22.01.1926) κατάργησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, που ανασυστάθηκε, και στο υπουργείο Οικονομικών. Οκτώ μήνες αργότερα, η de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη με το Ν.Δ. «Περί ανασυστάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 294/05.09.1926) επανίδρυσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Το 1951, η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου με το Νόμο 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) κατάργησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και μετέφερε τις αρμοδιότητές του στο υπουργείο Συντονισμού, που είχε ιδρυθεί το 1945.
Το 1971 η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου, με το Ν.Δ. «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 166/25.08.1971) κατάργησε τα υπουργεία Συντονισμού, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας και αναβίωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Με την αναβίωση του υπουργείου μεταφέρθηκαν στις αρμοδιότητές του: «η Γενική Διεύθυνσις Οικονομικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, η Γενική Διεύθυνσις Εφαρμογής και Επενδύσεων, η Υπηρεσία Συνδέσμου μετά του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το Γραφείον Νομικού Συμβούλου, η Υπηρεσία Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Υπηρεσία Πετρελαιοειδών Ελλάδος, η Υπηρεσία Προβολής Ελληνικών Προϊόντων Ελλάδος, η Υπηρεσία Διοικητικού, η Διεύθυνσις Οικονομικών Σχέσεων ΝΑΤΟ και αι αντιπροσωπείαι Ουασιγκτώνος, Παρισίων, Γενεύης, Αδδίς Αμπέμπα και Βρυξελλών».

Δύο χρόνια αργότερα, η δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη εφαρμόζοντας το Ν.Δ.175/1973 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 230/24.09.1973) επανίδρυσε τα καταργηθέντα με το προηγούμενο Ν.Δ. υπουργεία.
Το 1982, η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με το Νόμο 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/02.07.1982) δημιούργησε και πάλι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, που με αυτή την ονομασία διατηρήθηκε μέχρι το 2000.
Στη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής του υπουργείου τα θέματα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας απέκτησαν μεγάλη σημασία. Έτσι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναγορεύτηκε σε βασικό επιτελικό όργανο χάραξης της οικονομικής πολιτικής.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 31.05.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.01.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου).
β. από 06.09.1926 (de facto κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό)
γ. από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
δ. από 26.08.1971 μέχρι 07.10.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
ε. από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 12.04.2000 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ)
β. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
γ. από 10.03.1944 (1η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.) μέχρι 02.09.1944 (2η κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
δ. από 23.12.1947 (1η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.) μέχρι 29.08.1949 (2η κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 80
Παράλληλες κυβερνήσεις: 8
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 57 χρόνια, 5 μήνες, 28 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 5 χρόνια, 8 μήνες, 9 μέρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 168 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 72 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 12 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 35 (34 ανδρές, 1 γυναίκα)
Υπηρεσιακοί Υφυπουργοί: 1 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 111 άτομα (110 άνδρες και 1 γυναίκα)
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 10 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 7 (άνδρες)
Γραμματείς: 2 (άνδρες)
Απασχολήθηκαν 9 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

31.05.1912 – 24.02.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ Αθανάσιος

25.02.1915 – 09.08.1915

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας

10.08.1915 – 23.09.1915

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος

24.09.1915 – 24.10.1915

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ Γεώργιος

25.10.1915 – 08.06.1916

Στέφ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

09.06.1916 – 02.09.1916

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ Θάνος

03.09.1916 – 26.09.1916

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Θαλής

14.09.1916 – 13.06.1917

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Νικόλαος

27.09.1916 – 20.04.1917

Σπ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ Πέτρος

21.04.1917 – 13.06.1917

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

14.06.1917 – 03.11.1920

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

04.11.1920 – 23.01.1921

Δημ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Πέτρος (γ)

24.01.1921 – 25.03.1921

Νικ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

26.03.1921 – 01.03.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Λ.

02.03.1922 – 02.05.1922

Δημ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Αχιλλέας

03.05.1922 – 08.05.1922

Νικ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΟΥΔΑΣ Μιχαήλ

09.05.1922 – 15.06.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΥΦΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ Λουκάς

16.06.1922 – 27.08.1922

Π. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΑΣ Κλεάνθης

28.08.1922 – 15.09.1922

Νικ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος

16.09.1922

Αν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος

17.09.1922 – 13.11.1922

Σωτ. ΚΡΟΚΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ Γεώργιος

14.11.1922 – 23.11.1922

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανδρέας

24.11.1922 – 10.01.1924

Στυλ. ΓΟΝΑΤΑ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

11.01.1924 – 05.02.1924

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

06.02.1924 – 11.03.1924

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριστομένης

12.03.1924 – 17.06.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΥΖΙΝΑΣ Γεώργιος

18.04.1924 – 24.07.1924

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΗΣ Γεώργιος

25.07.1924 – 06.10.1924

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

07.10.1924 – 14.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

15.06.1925 – 25.06.1925

Ανδρ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος (β)

26.06.1925 – 30.10.1925

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ Γεώργιος

31.10.1925 – 03.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ Γεώργιος

04.01.1926 – 05.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος

06.01.1926 – 12.01.1926

Θεόδ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ Ιδικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΚΟΣ Λουκάς (β)

06.09.1926 – 16.09.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΚΑΣ Αντώνιος

17.09.1926 – 25.10.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος

26.10.1926 – 03.12.1926

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Γεώργιος

04.12.1926 – 16.08.1927

Αλ. ΖΑΪΜΗ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος

17.08.1927 – 07.02.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος

08.02.1928 – 03.07.1928

Αλ. ΖΑΪΜΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Παναγής

04.07.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Παναγής

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Παναγής

16.12.1929 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Δαμιανός

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

04.11.1932 – 15.01.1933

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αλέξανδρος

16.01.1933 – 05.03.1933

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Θεόδωρος

06.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ Σπυρίδων

07.03.1933 – 09.03.1933

Αλ. ΟΘΩΝΑΙΟΥ (De facto)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιος

10.03.1933 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος (β)

10.03.1933 – 27.12.1934

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Σπυρίδων (β)

28.12.1934 – 19.03.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

20.03.1935 – 18.07.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Γεώργιος

19.07.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΡΒΕΡΗΣ Νικόλαος

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

30.11.1935 – 13.03.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ Παναγιώτης

14.03.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

03.04.1936 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ Παναγιώτης

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ Παναγιώτης

04.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

04.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος

05.08.1936 – 30.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Αριστείδης

05.08.1936 – 15.09.1939

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανδρέας

31.08.1936 – 23.07.1937

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης

24.07.1937 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μενέλαος

16.09.1939 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μενέλαος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

20.04.1941 – 11.08.1941

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Πλάτων

30.04.1941 – 22.03.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ  Κυριάκος

12.08.1941 – 16.06.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Σωτήριος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Κωνσταντίνος

07.04.1943 – 15.06.1943

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ Εκτωρ

16.06.1943 – 31.08.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

25.06.1943 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

10.03.1944 – 17.04.1944

1η  Π.Ε.Ε.Α.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ Σταμάτης

18.04.1944 – 02.09.1944

2η  Π.Ε.Ε.Α.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Κωνσταντίνος

01.09.1944 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

02.09.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ηλίας

18.10.1944 – 02.12.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ Ιωάννης

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

08.04.1945 – 01.06.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

02.06.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

11.08.1945 – 03.09.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Πάνος

04.09.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ Πάνος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτριος

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΡΑΖΑΝΗΣ Γεώργιος

22.11.1945 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ