Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο τίτλος του υπουργείου ως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επισημοποιήθηκε το 1951 με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951), που θέσπισε η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου.
Ο τίτλος, όμως είχε προϊστορία. Εμφανίστηκε πρώτη φορά, για λίγο, το 1863 στην προσωρινή κυβέρνηση Ζην.-Ζαφ. Βάλβη.

Το 1936, το δικτατορικό καθεστώς του Ι. Μεταξά, στη συνήθειά του, πρόσθεσε στον μέχρι τότε χρησιμοποιούμενο τίτλο Παιδείας & Θρησκευμάτων τον όρο «Εθνικής» και ο νέος τίτλος χρησιμοποιούταν, μέχρι το 1951 οπότε και σταθεροποιήθηκε με τον Α.Ν., μαζί με τις άλλες παραλλαγές του.

Το 1971, η δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου αφαίρεσε τα θέματα πολιτισμού από τις αρμοδιότητες του υπουργείου για δημιουργήσει το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών. Το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων διατηρήθηκε μέχρι το 2009.
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 04.08.1936 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 01.06.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού).
β. από 04.02.1942 μέχρι 23.03.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
γ. από 25.06.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου στο εξωτερικό).
δ. από 08.06.1944 μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] στο εξωτερικό).
ε. από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη).
στ. από 01.02.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 14.07.1965 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]).
ζ. από 16.07.1965 (κυβέρνηση Γ. Αθανασιάδη-Νόβα) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 58
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 69 χρόνια, 2 μήνες, 9 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 150 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 67 (66 άνδρες, 1 γυναίκα)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 5 (4 άνδρες, 1 γυναίκα)
Υφυπουργοί: 47 (41 άνδρες, 6 γυναίκες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 113 άτομα (105 άνδρες και 8 γυναίκες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΒΑΡΙΣ Νικόλαος

04.08.1936 – 05.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

06.08.1936 – 24.11.1938

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Ιωάννης

25.11.1938 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος

11.02.1939 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΡΥΖΗΣ Αλέξανδρος

30.01.1941 – 18.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΕΝΤΖΑΣ Νικόλαος

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ Ευάγγελος

20.04.1941 – 01.06.1941

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ Ευάγγελος

04.02.1942 – 23.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

25.06.1943 – 13.04.1944

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ιωάννης

14.04.1944 – 25.04.1944

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ Χρήστος

08.06.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

23.10.1944 – 24.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

25.10.1944 – 02.01.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Πέτρος

03.01.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΑΝΤΟΣ Κωνσταντίνος

04.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ Δημήτριος

08.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος

17.10.1945 – 31.10.1945

Αρχιεπ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

01.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

22.11.1945 – 10.03.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

11.03.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

04.04.1946 – 17.04.1946

Παν. ΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αντώνιος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αντώνιος

02.10.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

24.01.1947 – 26.01.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αντώνιος

27.01.1947 – 28.08.1947

Δημ. ΜΑΞΙΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αντώνιος

29.08.1947 – 06.09.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Αντώνιος

07.09.1947 – 06.05.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

01.02.1951 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΟΔΗΣ Γεώργιος

01.02.1951 – 03.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

04.07.1951 – 29.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

30.07.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ιωάννης

27.10.1951 – 10.09.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ Μηνάς

11.09.1952 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Χαράλαμπος

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Κωνσταντίνος

19.11.1952 – 10.04.1954

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας (β)

11.04.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας (β)

06.10.1955 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ Πέτρος

29.02.1956 – 07.05.1957

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος

08.05.1957 – 31.05.1957

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας (β)

01.06.1957 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

05.03.1958 – 21.03.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΜΜΟΣ Γεώργιος

22.03.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΟΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

13.02.1863 – 26.03.1863

Ζ.-Ζ. ΒΑΛΒΗ (προσ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Χριστόφορος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΟΝΤΗΣ Ιωάννης

28.09.1963 – 07.11.1963

Στυλ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Γεώργιος

31.12.1963 – 18.02.1964

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος (α)

19.02.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Λουκής

24.02.1964 – 06.02.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Γεώργιος

29.04.1965 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γεώργιος

16.07.1965 – 19.07.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιάκωβος

20.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ Στυλιανός

17.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

22.12.1966 – 02.04.1967

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γρηγόριος

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ Κωνσταντίνος

22.04.1967 – 31.10.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θεοφύλακτος

01.11.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θεοφ.

13.12.1967 – 19.06.1969

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

20.06.1968 – 01.07.1968

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΩΡΗΣ Νικήτας

01.02.1969 – 28.06.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (α)

20.06.1969 – 20.07.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΩΡΗΣ Νικήτας

29.06.1970 – 20.07.1970

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Σπυρίδων

29.06.1970 – 30.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΩΡΗΣ Νικήτας

21.07.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ Γεράσιμος

26.08.1971 – 09.07.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)