Υπ. Εθνικής Αμύνης

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ(-ΑΣ)

Το 1950, η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου θεσπίζει τον Α.Ν. 1431/1950 «Περί συστάσεως υπουργείου Εθνικής Αμύνης» (ΦΕΚ 94/11.04.1950). Στο νόμο προβλεπόταν ότι «τα ήδη υφιστάμενα Υπουργεία Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, μετονομαζόμενα εις Υφυπουργεία, υπάγονται υπό το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης».

Είχε ήδη ιδρυθεί το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Προσπάθεια για ενοποίηση των τριών στρατιωτικών υπουργείων (Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αερο-πορίας), από τα οποία εκείνα των Στρατιωτικών και των Ναυτικών λειτουργούσαν συνεχώς από το 1833, έγινε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής τόσο από την επίσημη εξόριστη ελληνική κυβέρνηση όσο και από τις κατοχικές “quisling” κυβερνήσεις στην κατεχόμενη Ελλάδα.
Στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση ο πρωθυπουργός Εμμ. Τσουδερός που διατηρούσε τα χαρτοφυ-λάκια των τριών στρατιωτικών υπουργείων πήρε τον τίτλο υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Ο τίτλος πέρασε στον Παν. Κανελλόπουλο την 28.05.1942 που τον διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του από την κυβέρνηση (08.03. 1943) για να επανέλθει στον πρωθυπουργό μέχρι την 23.03.1943.
Στην κατεχόμενη Ελλάδα τον τίτλο του υπουργού Εθνικής Αμύνης διατήρησαν και οι τρεις “quisling” κυβερνήσεις.
Παρά τη θέσπιση του Α.Ν. 1431/1950 ο διαχωρισμός συνεχίστηκε αφού στους υφυπουργούς δινόταν ο τίτλος του υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου.
Ένα χρόνο αργότερα με τον Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28.01.1951) καταργήθηκε η αυτοτέλεια των υφυπουργείων.
Το Υπουργείο διαρθρώνεται κατά βάση σε τρεις Γενικές Διεθύνσεις: α) Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, γ) Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων.
Εποπτεύει τα τέσσερα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων: Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).
ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 04.05.1942 μέχρι 23.03.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού στο εξωτερικό).
β. από 14.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι (31.08.2012) (κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
α. από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 49
Παράλληλες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 63 χρόνια, 3 μήνες, 8 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 3 χρόνια, 5 μήνες, 18 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 126 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 41 (άνδρες)
Αναπληρωτές Υπουργοί: 9 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 39 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 84 άτομα (άνδρες).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 3 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 3 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

30.04.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

30.04.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

30.04.1941 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.05.1942 – 27.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.05.1942 – 27.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

04.05.1942 – 27.05.1942

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

28.05.1942 – 08.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

28.05.1942 – 08.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

28.05.1942 – 08.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος

02.12.1942 – 06.04.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

09.03.1943 – 23.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

09.03.1943 – 23.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Εμμανουήλ

09.03.1943 – 23.03.1943

Εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ (εξωτ.)
ΥΠ. [ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ] ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠ. [ΝΑΥΤΙΚΩΝ] ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠ.[ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΡΑΛΛΗΣ Ιωάννης

07.04.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΗΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΤΗΣ Δημοσθένης

17.07.1943 – 17.10.1944

Ι. ΡΑΛΛΗ (κατοχ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Φίλιππος

15.04.1950 – 20.08.1950

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

21.08.1950 – 27.08.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΝΤΗΣ Κωνσταντίνος

28.08.1950 – 12.09.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

13.09.1950 – 02.11.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

03.11.1950 – 29.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

01.02.1951 – 29.07.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

30.07.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος

27.10.1951 – 30.03.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σοφοκλής

31.03.1952 – 23.07.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

10.04.1952 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

24.04.1952 – 10.10.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης

11.10.1952 – 18.11.1952

Δημ. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Σωκράτης

19.11.1952 – 03.05.1953

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ Αλέξανδρος

19.11.1952 – 03.12.1952

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

04.12.1952 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

15.12.1954 – 05.10.1955

Αλ. ΠΑΠΑΓΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κωνσταντίνος (α)

06.10.1955 – 10.01.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ Δημήτριος

15.10.1955 – 10.01.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

11.01.1956 – 28.02.1956

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστείδης

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτριος

29.02.1956 – 04.03.1958

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

05.03.1958 – 16.05.1958

Κων. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κων. (α)

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ Γεώργιος

17.05.1958 – 19.09.1961

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Χαρ.

20.09.1961 – 03.11.1961

Κων. ΔΟΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστ.

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Στυλιανός

04.11.1961 – 18.06.1963

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Φίλιππος

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

19.06.1963 – 27.09.1963

Παν. ΠΙΠΙΝΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

28.09.1963 – 07.11.1963

Στ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

08.11.1963 – 30.12.1963

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

31.12.1963 – 18.02.1964

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ Πέτρος

19.02.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μιχ.

19.02.1964 – 14.07.1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

15.07.1965 – 19.08.1965

Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΝΟΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

20.08.1965 – 16.09.1965

Ηλ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος

17.09.1965 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

22.12.1966 – 02.04.1967

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος

28.12.1966 – 02.04.1967

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Παναγής

03.04.1967 – 20.04.1967

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ Γρηγόριος

21.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος

22.04.1967 – 12.12.1967

Κων. ΚΟΛΛΙΑ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (α)

13.12.1967 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΦΕΣΣΙΟΣ Νικόλαος

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Ευστάθιος

25.11.1973 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευ.

24.07.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ Ιωάννης

28.08.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α] (
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευ.

21.11.1974 – 27.11.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ Ιωάννης

21.11.1974 – 09.09.1976

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ Δημήτριος

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]