Υπ. Εθνικής Αμύνης

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΪΜΗΣ Ανδρέας (γ)

10.09.1976 – 20.10.1977

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευ.

28.11.1977 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ Ιωάννης

28.11.1977 – 14.01.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Ηλίας (β)

28.11.1977 – 24.09.1978

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος

25.09.1978 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΑΒΟΣ Ιωάννης

15.01.1980 – 09.05.1980

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Ευ.

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΥ Γεώργιος

10.05.1980 – 20.10.1981

Γ. ΡΑΛΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας

21.10.1981 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Γεώργιος

21.10.1981 – 04.07.1982

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος

21.10.1981 – 09.01.1984

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ Παυσανίας

05.07.1982 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντ.

10.01.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ανδρέας

05.06.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Αντ.

05.06.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕΧΙΩΤΗΣ Αναστάσιος

26.07.1985 – 24.04.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

25.04.1986 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ Ορέστης

25.04.1986 – 16.03.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Θεόδωρος

25.04.1986 – 22.09.1987

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Βασίλειος

25.04.1986 – 30.10.1986

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΤΑΣ Στάθης

23.09.1987 – 21.12.1988

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος

18.11.1988 – 01.07.1989

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ιωάννης

02.07.1989 – 11.10.1989

Τζ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδ.

12.10.1989 – 22.11.1989

Ι. ΓΡΙΒΑ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ Τζαννής

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Κάρολος

23.11.1989 – 12.02.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος

13.02.1990 – 10.04.1990

Ξεν. ΖΟΛΩΤΑ (οικ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης

11.04.1990 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ Αλ.

11.04.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

08.08.1991 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπ.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Γεράσιμος

13.10.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Νίκος

13.10.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ Εμμ.

22.11.1993 – 21.01.1996

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ Γεράσιμος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Νίκος

22.01.1996 – 24.09.1996

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημ.

11.05.1966 – 21.12.1966

Στέφ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δημήτριος

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δημ.

13.04.2000 – 23.10.2001

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γιάννος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Λουκάς

24.10.2001 – 06.07.2003

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ Λάζαρος

24.10.2001 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ Θεόδωρος

07.07.2003 – 09.03.2004

Κων. ΣΗΜΙΤΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπ.

10.03.2004 – 15.02.2006

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Βασ.

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

10.03.2004 – 19.09.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος

16.02.2006 – 19.02.2007

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευάγγελος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κωνσταντίνος

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης

20.09.2007 – 06.10.2009

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ευάγγελος

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Παναγιώτης

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Παναγιώτης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημ.

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

11.11.2011 – 10.02.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ Κων.

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Φράγκος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παν.

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Παναγιώτης

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Δημήτρριος

21.06.2012 – __.__.____

Αντ. ΣΑΜΑΡΑ